„Wydaje mi się, że biegam jednostajnie, brakuje mi szybkości” – co mam zrobić?

Najprostsza odpowiedź to – zacznij ją w końcu porządnie trenować  🙂

Tak jak odpowiednia tonacja gwizdkiem w przypadku różnych przewinień jest pożądaną cechą wśród sędziów tak i  zdolność do różnicowania tempa biegu, bardzo przydaje się na boisku piłkarskim. Na pewno każdy sędzia miał w swojej dotychczasowej pracy sytuację gdzie chciałby być bliżej akcji w celu jej lepszej oceny, ale zabrakło włączenia drugiego biegu. Nie wspominając o asystentach, których „saperska” charakterystyka pracy nie pozwala na żadne opóźnienia jeżeli chodzi o ustawianie się.

Jednak mimo tak ważnej roli jaką pełni szybkość w pracy sędziów, jej kształtowanie wydaje się być jednym z najmniej zrozumiałych aspektów  przygotowania fizycznego.

Biorąc pod uwagę charakterystykę pracy trójki sędziowskiej można stwierdzić, że sędzia z reguły ma więcej czasu na przemieszczenie się w dany obszar akcji, asystent musi rozwijać prędkość bardzo szybko, żeby móc znaleźć się na „celowniku”. 

Ponadto sędzia może rozwijać prędkość przez dłuższy czas, bo jednorazowo może pokonać większy dystans podczas sprintu niż asystent, który pracuje głównie w cyklu przyspieszenie – nagłe zatrzymanie po kilku sekundach.

Takie krótkie zróżnicowanie pozwoli nam na dokładniejsze zaplanowanie  procesu kształtowania szybkości.

Od razu na początku, kluczowe jest podkreślenie różnicy między szybkością a wytrzymałością szybkościową – to nie jest to samo!

Wg Sozańskiego poprzez szybkość w rozumieniu cechy motoryczności określa się zdolność do wykonywania ruchów w najmniejszych dla danych warunków odcinkach czasu. Natomiast wytrzymałość szybkościowa jest specyficzną dla danej działalności ruchowej funkcją szybkości i wytrzymałości, charakteryzującą odporność na zmęczenie przy pracy o przeważającym charakterze beztlenowym oraz bodźcach maksymalnej i submaksymalnej intensywności. 

Mocno upraszczając obie definicje – podczas treningu szybkości możemy uzyskać maksymalną prędkość, natomiast przy kształtowaniu wytrzymałości szybkościowej możemy rozwinąć dużą prędkość, ale nie maksymalną, ze względu na pojawiające się zmęczenie.

Co to dla nas, sędziów piłkarskich oznacza?

Jeżeli chcemy być szybcy, musimy odpowiednio podejść do procesu kształtowania tej cechy – trenując inaczej niż dotychczas. Zbyt krótkie przerwy wypoczynkowe oraz duża ilość serii niestety nie są sprzymierzeńcem treningu szybkości.

Podstawowe zdolności warunkujące odpowiedni poziom szybkości, na które musimy zwrócić uwagę to:

  1. koordynacja ruchowa 

  2. odpowiedni poziom siły i mocy mięśniowej

Wyżej wymienione czynniki pozwalają nam na kształtowanie tej cechy motorycznej zarówno na bieżni lekkoatletycznej jak i na siłowni.

W kolejnych częściach postaram się przybliżyć obie te zdolności w procesie kształtowania szybkości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *