O specyfice treningu słów kilka… sędzia vs asystent – część 1

Mecze piłkarskie na najwyższym poziomie wymagają obecności nawet i sześciu sędziów boiskowych i dwóch sędziów pracujących w wozie transmisyjnym, tzw. sędziów VAR.  Jednak na potrzeby tego wpisu zajmiemy się specyfiką pracy sędziego głównego i sędziego asystenta, oczywiście w aspekcie przygotowania fizycznego.

Trening sportowy polega na poddawaniu danego zawodnika obciążeniom umożliwiającym adaptacje i zwiększenie poziomu cech motorycznych, które są charakterystyczne dla danej dyscypliny sportu. Niewiele jest sportów, które charakteryzuje wyłącznie jedna cecha motoryczna (np. szybkość). Większość dyscyplin sportowych jest interdyscyplinarna, co powoduje, że pojawia się kilka cech, nie jedna. Co wcale nie oznacza, że mamy każdą z nich trenować przy tej samej objętości i intensywności treningowej!

Zadaniem trenera od przygotowania fizycznego jest poznanie charakterystyki pracy danego zawodnika podczas zawodów i skonstruowanie treningu, który poprawia kluczowe cechy motoryczne, specyficzne dla każdej dyscypliny/sportu.


Weźmy teraz pod uwagę podstawowe zdolności fizyczne , które przejawiają na boisku sędzia główny i sędzia asystent:

wytrzymałość:

  • sędzia główny przebiega średnio 11-12 km podczas meczu;

  • sędzia asystent przebiega średnio 5-6 km podczas meczu;

szeroko pojęta szybkość:

  •  sędzia główny: z reguły mniejszy procentowy udział biegów o submaksymalnej /maksymalnej  intensywności (sprint) w porównaniu do biegów o średniej i niskiej intensywności (trucht);

  • sędzia główny : większa liczba sprintów przebiegniętych na dłuższym dystansie (40-70 m) w porównaniu do sędziego asystenta ;

  • sędzia asystent:  z reguły większy procentowy udział biegów o submaksymalnej/maksymalnej intensywności (sprint) w porównaniu do biegów o średniej i niskiej intensywności (trucht);

  • sędzia asystent : większa liczba sprintów przebiegniętych na krótszym dystansie (5- 30 m) w porównaniu do sędziego głównego;


Jest to pierwszy krok do ustalenia profilu sportowca – czyli poznanie specyfiki wysiłku fizycznego podczas meczu.  Zarówno sędzia główny jak i asystent muszą przejawiać w mniejszym bądź większym stopniu obie te zdolności, natomiast należy stwierdzić z całą pewnością, że trening sportowy na obu tych „pozycjach” będzie się różnił.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *